Day: April 3, 2024

Türev: Değişimin Anlık Hızını Anlamak

Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir. Anonim Matematikte, türev adı verilen bir kavram, fonksiyonların anlık değişim hızını ölçmemize olanak tanır. Bu kavram, diferansiyel hesaplamada önemli bir yer tutar ve matematiksel analizin temel taşlarından birini oluşturur. Türev, bir fonksiyonun belirli bir noktadaki eğimini temsil eder. Başka bir deyişle, bir fonksiyonun türevi, o fonksiyonun o noktadaki anlık değişim […]

Scroll to top